Ungabakhulisa njani abantwana beSmart: Iimfihlo ezingasokuze ziphinde zenziwe zokuba ngumzali

Ukufuna ukukhulisa abantwana abakhaliphileyo ngowona msebenzi ubalulekileyo wabazali kwaye ubuhlakani abuthethi kuthi banamabanga amahle. Ubukrelekrele bemvakalelo bukwabalulekile.

Abantwana bakhula ngcono xa ubavumela bakruquke, iingcali zengqondo zithi

Ukukruquka okwakhayo kuvula amandla amakhulu okudala ebantwaneni.

Kubazali: Ngaba uziva njani ukuba ulusana?

Ngena kwilizwe eliyimfihlakalo lengqondo yosana. Unokuzibuza ukuba umntwana wakho ucinga ntoni kwaye uziva njani. Nantsi ileta evela kusana lwakho isiya kuwe.

Iintsana kufuneka zenziwe: Uluhlu lwezinto zonyaka wokuqala

Uluhlu lokutshekisha olusanda kuzalwa olufunekayo ukuze ukugqibe kunyaka wokuqala

Izifundo zeChess zinokufundisa abantwana baKho

Ukufundisa abantwana indlela yokudlala i-chess yindlela efanelekileyo yokubambisana kunye nabo kwaye ubafundise ukubaluleka kokucinga ngokucwangcisekileyo kunye nokukhuphisana.

I-10 YeeKhathuni eziBalaseleyo zokuBukela nabantwana baKho

Jonga olu luhlu lweyona mifanekiso ilungileyo yokubukela nabantwana bakho. Wonke umntu uyaphumelela ngolu khetho!

Indlela ii-Smartphones ezichaphazela ngayo ingqondo nomzimba wabantwana bakho

Iifowuni zizixhobo ezikhulu zabantwana ezinokubanceda bafunde kwaye banxibelelane nabanye, kodwa zininzi izinto ekufuneka zibukele. Nasi isizathu.

8 Izixhobo Zokukhulisa abantwana ukuze abantwana bakho bamamele

Ngaba ufuna ukuba abantwana bakho bamamele? Sebenzisa ezi zixhobo zilandelayo zokuba ngumzali ukukhuthaza uxanduva nentsebenziswano ebantwaneni bakho.

Ungathetha njani phakathi kwakho malunga nokufikisa

Ingcebiso kaMama ngeNtetho yokufikisa, kubandakanya ukuba nini, ngubani, yintoni kwaye njani