Unyango lwasekhaya oluyi-13 kwisisu esiswini (esilula nesisebenzayo)

Zama nayiphi na enye yezi zilungiso zilula nezisebenzayo zasekhaya zesisu esiswini ukunceda ukusombulula i-ache kunye nokukhuthaza ukugaywa okungcono ngokubanzi.